|

PANUMNUMPA NG LINGKOD BAYAN

Ako ay isang lingkod bayan

Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan

Maglilingkod ako nang may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan

Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod-bayan

Lilinangin ko ang sariling kakayahan upang lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko nang buong kahusayan ang sambayanan

Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan

Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan

Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan at maka-bansa

Tutugon ako sa mga hamon ng maka bagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay

Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng Maykapal

Site Feedback
Privacy Policy
Disclaimer
Site Map

Please publish modules in offcanvas position.